ММ2 Петроварадин Двориште Основне школе „Јован Дучић“, Прерадовићева 7, Петроварадин

Мерно место се налази на географској дужини 19.87219°, географској ширини 45.25198° и надморској висини 129 m.

Опис мерног места: Двориште основне школе према прометној улици. 

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту