ММ6 Стари град, тераса НДН-а, Змај Јовина 3-1, Нови Сад

Мерно место се налази на географској дужини 19.84668°, географској ширини 45.25572° и надморској висини 114 m.

Опис мерног места: Тераса зграде на првом спрату, окренута према шеталишту.


Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту