ММ7 Салајка, Партизанска 37, Нови Сад

Мерно место се налази на географској дужини 19.83457°, географској ширини 45.26927° и надморској висини 115 m.

Опис мерног места: Двориште Галерије подова, окренуто према улици.
 

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту