MM1 Сајмиште, Двориште Спортског центра „Сајмиште“, Хајдук Вељова 11/a

Мерно место се налази на географској дужини 19.82479°, географској ширини 45.25335° и надморској висини 134 m.

Опис мерног места: Раван кров Спортског центра Сајмиште, оријентисан према раскрсници улица Хајдук Вељкова и Новосадског Сајма.


 

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту