MM4 Телеп Двориште Завода за хитну медицинску помоћ „Нови Сад“, Вршачка 28, Нови Сад

Мерно место се налази на географској дужини 19.80888°, географској ширини  45.24460° и надморској висини 134 m.

Опис мерног места: Раван кров Завода, оријентисан према раскрсници улица Вршачка и Јована Поповића. 

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту