2. AД Холдинг Дневник, Булевар ослобођења 81

На мерном месту врши се узорковање сумпордиоксида, азотдиоксида, приземног озонa, суспендованих честица PM10 и суспендованих честица PM2,5

Резултате аутоматске мерне станице Центра за хигијену и хуману екологију Института за јавно здравље Војводине можете преузети овде.

* Приказане средње вредности и перцентилне вредности се односе само  на резултате (бројчане вредности) без предзнака ''<'', односно резултате еквивалентних мерења* Приказане средње вредности и перцентилне вредности се односе само  на резултате (бројчане вредности) без предзнака ''<'', односно резултате еквивалентних мерења

Утврђене дневне вредности концентрације BTEX-a у ваздуху


Утврђене дневне вредности концентрације BTEX-a у ваздухуУтврђене дневне вредности концентрације приземног озона (µg/m3/8 часова)


Утврђене дневне вредности концентрације приземног озона (µg/m3/8 часова)

 * Приказане средње вредности и перцентилне вредности се односе само  на резултате (бројчане вредности) без предзнака ''<'', односно резултате еквивалентних мерења


Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту