Регистарски број: 041 Оператер: "STEEL - IMPEX" DOO, Сремска Каменица, Вихорска број 35

Дозвола:

дозвола за складиштење неопасног отпада

Број и датум издавања решења:

Решење број VI-501-261/17 од 14.06 2017.

Важност дозволе:

10 (десет) година, почев од 14.06.2017 године до 17.06.2027. године.

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту