1. МЗ Соња Маринковић, Кеј жртава рације 4, Нови Сад

На мерном месту врши се узорковање сумпордиоксида, приземног озона и BTX (бензен, толуен и ксилен). * Приказане средње вредности и перцентилне вредности се односе само  на резултате (бројчане вредности) без предзнака ''<'', односно резултате еквивалентних мерења

Утврђене дневне вредности концентрације BTEX-a  у ваздуху

Утврђене дневне вредности концентрације BTEX-a  у ваздухуУтврђене дневне вредности концентрације приземног озона (µg/m3/8 часова)

 * Приказане средње вредности и перцентилне вредности се односе само  на резултате (бројчане вредности) без предзнака ''<'', односно резултате еквивалентних мерења

Утврђене дневне вредности концентрације приземног озона (µg/m3/8 часова)

 

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту