I ПОДСТИЦАЈНИ, ПРЕВЕНТИВНИ И САНАЦИОНИ ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ 2016.

Програми и пројекти очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине на јавним површинама на територији града Новог Сада
1.Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa дела улице Народног фронта у Новом Саду
2.Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa дела Булевара ослобођења у Новом Саду
3. Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa дела Булевара деспота Стефана у Новом Саду
4. Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa на тргу Марије Трандафил у Новом Саду
5. Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa дела Прерадовићеве улице у Петроварадину
6. Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa дела улице Змајевац у Сремској Каменици
7. Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у парку код Железничке станице у Новом Саду
8. Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa између улица Шумскa, Славонскa, Десанке Максимовић и Жичка у Новом Саду
9. Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у улици Патријарха Рајачића у Петроварадину
10. Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у Кисачкој улици у Новом Саду
11. Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у улици Живојина Ћулума у Новом Саду
12. Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у улици Александра Невског у Новом Саду
13. Очување и унапређење зеленила у улици Антона Чехова у Новом Саду
14. Унaпрeђeњe зeлeнилa у улици Полгар Андраша у Новом Саду
15. Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa на делу  Булевара краља Петра I у Новом Саду
16. Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa на потезу од Булевара кнеза Милоша до Сомборске рампе у Новом Саду
17. Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у улици Душана Васиљева у Новом Саду
18. Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у улици Уроша Предића у Новом Саду
19. Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у Таковској улици и улици Бем Лилике у Новом Саду
20. Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa на Тргу незнаног јунака у Новом Саду
21. Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у улицама Земљане ћуприје, Ђорђа Рајковића, Марка Миљанова и Милана Ракића у Новом Саду
22. Очување и унапређење зеленила дела улице Стевана Милованова у Новом Саду
23. Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa између улица Шекспирова, Народног фронта, Балзакова и Булевара деспота Стефана у Новом Саду
24. Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa између улица Милоша Црњанског, 1300 каплара, Балзакове и Народног фронта у Новом Саду
25. Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa између улица Народног фронта, Раваничкa, Ресавска и Фрушкогорска у Новом Саду
26. Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa између  улица Фрушкогорска, Јиричекова, Драге Спасић и Вељка Петровића у Новом Саду
27. Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa између улица др Ивана Рибара, Народног фронта, Бошка Бухе и Благоја Паровића у Новом Саду
28. Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa између Булевара ослобођења, Булевара краља Петра I и дела улице Саве Ковачевића у Новом Саду
29. Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa између улица Стевана Момчиловића, Стевана Хладног, Футошки пут и Булевара кнеза Милоша у Новом Саду
30. Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa између улица Стевана Христића, Анђе Ранковић, Стевана Хладног и Футошки пут у Новом Саду
31. Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa између улица Милеве Марић, Станоја Станојевића и Булевара кнеза Милоша у Новом Саду
32. Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa између улица Миленка Грчића, Банатска, Руменачка и Корнелија Станковића у Новом Саду
33.Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa између улица Миленка Грчића, Облачића Рада, Руменачка и Банатска у Новом Саду
34.Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa између улица Корнелија Станковића, Јанка Чмелика, Облачића Рада и Миленка Грчића у Новом Саду
35. Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa између Булевара краља Петра I, Булевара ослобођења и улица Браће Јовандић и Димитрија Аврамовића у Новом Саду
36. Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa између улица Војвођанска, Пушкинова, Алексе Шантића, Ласла Гала, Владимира Николића и Булевара ослобођења у Новом Саду
37.Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa  између Булевара војводе Степе, Булевара кнеза Милоша и улица Сељачких буна и Бате Бркића у Новом Саду
38. Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa између улица Стражиловска, Радничка, Стевана Мусића и Алеје Мике Антића у Новом Саду
39. Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у Ковиљу
40. Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у Кисачу
41. Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у Степановићеву
42. Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у Футогу
43. Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у Новим и Старим Лединцима
44. Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у Руменци
45. Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у Каћу
46. Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у Ветернику
47. Израда пројекта пејзажног уређења парка северно од ранжирне станице и улице Радомира Раше Радујкова у Новом Саду
Програми и пројекти чишћења и санирања јавних површина на територији Града Новог Сада у функцији заштите  животне средине
1. Чишћење и санирање јавних површина насеља Мишелук
2. Чишћење и санирање јавних површина насеља Транџамент
3. Чишћење и санирање јавних површина на потезу Каћ-Будисава
4. Чишћење и санирање јавних површина на потезу Будисава-Ковиљ
5. Чишћење и санирање јавних површина у Старим Лединцима
6. Чишћење и санирање јавних површина у Новим Лединцима
7. Чишћење и санирање јавних површина насеља Јужни Телеп
8. Чишћење и санирање јавних површина насеља Северни Телеп
9. Чишћење и санирање јавних површина на потезу Рибарског острва
10. Чишћење и санирање јавних површина у Футогу
11. Чишћење и санирање јавних површина на потезу Кисач-Степановићево
12. Чишћење и санирање јавних површина у Ветернику
13. Чишћење и санирање јавних површина на потезу Футог-Кисач
14. Чишћење и санирање јавних површина на потезу Горња Клиса-Велики Рит
15. Чишћење и санирање јавних површина на потезу Доња Клиса-Видовданско насеље
16. Чишћење и санирање јавних површина на потезу Нови Сад-Ченеј
17. Чишћење и санирање јавних површина на потезу Мали Београд-Шангај
18. Чишћење и санирање јавних површина на потезу Авијатичарско насеље-Ново гробље-Сајлово
19. Чишћење и санирање јавних површина на потезу Боцке-Парагово
20. Чишћење и санирање јавних површина на потезу Руменка-Кисач
21. Чишћење и санирање јавних површина на потезу Нови Сад-Каћ

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту