ГЛАВНА КЊИГА 2017.

 
„Пословни комплекс-производња намештаја (промена намене са неопходном реконструкцијом постојећох пословних објеката, спратности П+ВП и П+1, у оквиру постојећег комплекса)“, „VITOROG PROMET“ ДОО
„Рециклажно двориште са пратећом инфраструктуром“, ЈКП „Чистоћа“
„Постројење за складиштење неопасног отпада“, „KTM Trans“ DOO
„Складиштење неопасног отпада – метала и обојених метала“, „MANEKS“  DOO
„Реконструкција и доградња Топлане „Исток“ у Новом Саду
„Реконструкција – замена постојећег аутомата за утакање горива и изградња унутрашње гасне инсталације до постројења за компримовање природног гаса на ССГ НА 10“, „НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ“  АД Нови Сад
„Привремено складиште чврстог неопасног отпада и секундарних сировина“, „ECO-LOGISTIKA“  DOO
„Пословни објекат за складиштење и припрему – третман неопасног отпада (Отпадна јестива уља и масти и органски биоразградиви отпад) и канцелариски простор, спратности приземље и спрат и део високо приземље (П+1+ВП)“, „ESO TRON“  DOO
„Обликовање органског ђубрива“, у Ченеју, „MIVAKA“ DOO
„Пренамена складишног објекта у производни погон у кругу KOTEKS VISCOFAN“, „KOTEKS VISCOFAN“ DOO
БС мобилне телефоније „НС Телеп“ НС48,НСХ48,НСУ48,НСЛ48, Телеком Србија а.д.
БС мобилне телефоније „НС ПЕТРОВАРАДИН - РТВ“ НС202,НСУ202,НСЛ202, Телеком Србија а.д.
БС мобилне телефоније „НС2454_01_НС_Лединци“, „VIP MOBILE“  D.O.O.
БС мобилне телефоније „НС2368_02_Kaћ_Делфе Иванић“, „VIP MOBILE“  D.O.O.
БС мобилне телефоније „НСУ247/НСЛ247 НС-Др Илије Ђуричића“, Телеком Србија а.д.
БС мобилне телефоније „НС –Детелинара“ НС97,НСУ97,НСЛ97, Телеком Србија а.д.
БС мобилне телефоније „НС –Булевар ослобођења V“ – НСУ248/НСЛ248, Телеком Србија а.д.
БС мобилне телефоније „НС2499_01_НС_Нови_Сад_Булевар_Ослобођења_3“, „VIP MOBILE“  D.O.O.
БС мобилне телефоније „НС –БАКИЋ“, Телеком Србија а.д.
„Индустријско пословни објекат спратности приземље и спрат (П+1) намењен за производњу елемената за намештај поступком сечења, фрезовања и лепљења плочастих материјала“, „ALFA ENTERIJER“  DOO
„Пословни објекат за складиштење и припрему – третман неопасног отпада (Отпадна јестива уља и масти и органски биоразградиви отпад) и канцелариски простор, спратности приземље и спрат и део високо приземље (П+1+ВП)“
БС мобилне телефоније „НС Телеп“ НС48,НСХ48,НСУ48,НСЛ48, Телеком Србија а.д.
БС мобилне телефоније „НС2454_01_НС_Лединци“, „VIP MOBILE“  D.O.O.
БС мобилне телефоније „НС2368_02_Kaћ_Делфе Иванић“, „VIP MOBILE“  D.O.O.
БС мобилне телефоније „НС –Детелинара“ НС97,НСУ97,НСЛ97, у улици Трг мајке Јевросиме 5а, Нови Сад
„Индустријско пословни објекат спратности приземље и спрат (П+1) намењен за производњу елемената за намештај поступком сечења, фрезовања и лепљења плочастих материјала“ у Новом Саду, јужно од пута  Нови Сад - Руменка
„Изградња интерне станице за снабдевање горивом моторних возила спратности П“, „Институт за ратарство и повртарство“ Нови Сад
БС мобилне телефоније „НС 147, НСУ147,НСЛ147 НС– ВОЈВОДЕ МИШИЋА“,Телеком Србија а.д.
БС мобилне телефоније „НС 2473_01 НС_Нови Сад_Успенска_црква“,„VIP MOBILE“  D.O.O.
БС мобилне телефоније „НС2360_02_НС_Каћ_2“, „VIP MOBILE“  D.O.O.
БС мобилне телефоније „НС – Трг незнаног јунака“, Телеком Србија а.д.
„Доградња силоса уз постојећи силос на комплексу“, “Земљорадничка задруга Будисава“
БС мобилне телефоније „НС Дневник", „Telenor Common Operation“ , огранак Београд – Нови Београд
„Пунионица боца сумпордиоксида у постојећем пословном комплексу“, „Messer Tehnogas“ AD
„Производна хала са пратећим објектима“, „Циклонизација“ ДОО
„Постројење за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада“, Привредно друштво „Плава фрајла“ доо 
БС мобилне телефоније „НС- Сентандрејски пут УМТС“, „Телеком Србија“ ад
БС мобилне телефоније „ПЕТРОВАРАДИН“, „Телеком Србија“ ад
БС мобилне телефоније „НС Меркатор“, „Телеком Србија“ ад
„Изградња пословног објекта – трговинског центра „NEPI ONE“ спратности сутерен, приземље, спрат (Су+П+1) до сутерен, приземље и три спрата (Су+П+3)“, „NEPI REAL ESTATE PROJECT ONE“ DOO
Радионица за производњу и складиштење готових ПЕ флексиблних црева ниског притиска за пнеуматику“, „MIRAŽ“  DOO
„Изградња силоса и сушаре са командном и електроразводном кабином приземне спратности (П)“
PREDUZEĆE ZA ŽIVINARSKU PROIZVODNJU I PROMET  DOO „JAJE PRODUKT“
„Изградња интерне станице за снабдевање горивом моториних возила: приземље (П)“, „FENIKS GIZ“  DOO
БС мобилне телефоније „НС 166, НСУ166,НСЛ166 – Бул. војводе Степе II (ИДЕА)“, Телеком Србија а.д.
„Изградња објеката комплекса станице за снабдевање горивом спратности П“, „KOLOSEUM GRADNJA“  DOO
„Рециклажа (репроизводња)истрошених тонер касета за фотокопир апарате, инк-џет кертриџа и рибон трака“, „EPC“  DOO
„Изградња производног објекта....", Рајко Ивић
„Привремено складиштење неопасног металног отпада“, „STEEL - IMPEX“  DOO
„Привремено складиште чврстог опасног и неопасног отпада“, „ECO LOGISTIKA“  DOO
„Постројење – Радионица за рефабриковање отпадних тонер касета за ласерске штампаче – Складиштење и третман неопасног отпада“, „N-COPY“  DOO
„Објекат за складиштење опасног отпада“, C.I.A.K. DOO III
„Објекат за складиштење опасног отпада“, C.I.A.K. DOO
„Изградња објекта пословног комплекса-трговачког центра: продајно складишни објекат, делом спратности: приземље и спрат (П+1) – складишни део објета, а делом приземље и два спрата (П+2) – продајни део објекта, (планирана изградња објекта у две фазе: Iа и Iб, продајно складишни објекат, спратности: приземље и два спрата (П+2) трећа фаза изградње:рекламни тотем, трафо станица- МБТС, мерно регулациона станица за гас-МРС, пумпарница, резервоар за воду – за спринклер систем, инетрне саобраћајнице и паркинг“
БС мобилне телефоније „НС2306_01_НС_Степановићево“, „VIP MOBILE“  D.O.O.
„Надстрешница лако запаљивих течности“ у комплексу „ХИНС“ АД, „STEP TRANS“  DOO
„Изградња унутрашње гасне инсталације и топловодне котларнице у оквиру постојећег простора са наменом за грејање у Новом Саду“, AD „NOVOSADSKI SAJAM“  
„Производни објекат спратности високо приземље (ВП) намњен за производњу расхладних и термичких уређаја и неутралне опреме од прохрома“, СЗР „СОЛАРОВ“
БС мобилне телефоније „НС 166, НСУ166,НСЛ166 – Бул. војводе Степе II (ИДЕА)“, Телеком Србија а.д.
БС мобилне телефоније „НС Меркур“, TELENOR doo
БС мобилне телефоније „НСУ119, НС – КАНАЛСКА (ДАНУБИУС)“, Телеком Србија а.д.
БС мобилне телефоније „НСУ241,НСO241, НС – Радна зона Север“, Телеком Србија а.д.
БС мобилне телефоније „Футог – Железничка УМТС“ НСУ245, Телеком Србија а.д.
БС мобилне телефоније „НС Адице 2“, „Telenor Common Operation“  D.O.O.

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту