МЗ Шангај, Школска бб, Шангај, Нови Сад

На мерном месту врши се узорковање азотдиоксида, суспендованих честица PM10 и суспендованих честица PM2,5
* Приказане средње вредности и перцентилне вредности се односе само  на резултате (бројчане вредности) без предзнака ''<'', односно резултате еквивалентних мерења
Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту