MM8 Унивeрзитeтски кaмпус, згрaдa JКП Инфoрмaтикa, Булeвaр цaрa Лaзaрa 3, Нoви Сaд


 

      Мерно место се налази на географској дужини 19.84975°, географској ширини   45.247000° и надморској висини 133 m.


      Опис мерног места: Зграда ЈКП ''Информатика'', окренуто према улици
 

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту