ГЛАВНА КЊИГА 2016.

„Производно пословни објекат ливнице обојених материјала“, „DIP“ DOO
„Доградња силоса уз постојећи силос на комплексу“, “Земљорадничка задруга Будисава“
„Изградња објеката комплекса станице за снабдевање горивом (ССГ)“Нови Сад 11“ спратности П“, АД „Нафтна индустрија Србије“ Нови Сад
„Постројење за складиштење и третман сопственог и осталог пластичног отпада“ , “ЕУРОКАНТ“ ДОО
„Изградња објеката комплекса станица за снабдевање горивом (ССГ) „Нови Сад 3“ спратности П“, АД „Нафтна индустрија Србије“
БС мобилне телефоније „НСУ223 НС – Стевана Дивнина Бабе“, Телеком Србија а.д.
БС мобилне телефоније „НС 136, НСУ136,НСЛ136 – НС – Руменачка (МЕРКУР)“, Телеком Србија а.д.
БС мобилне телефоније „НС2071_01_Нови_Сад_Булевар_ослобођења“, „VIP MOBILE“  D.O.O.
БС мобилне телефоније „НС2191_02_НС_Ветерник_2“, „VIP MOBILE“  D.O.O.
БС мобилне телефоније „НС2190_04_НС Нови Сад Ветерничка рампа“, VIP MOBILE D.O.O
БС мобилне телефоније „НС2391_01_НС_Сремска_Каменица_2“, „VIP MOBILE“  D.O.O.
БС мобилне телефоније „НСУ180, НСЛ180 НС – Руменчка II “, Телеком Србија а.д.
БС мобилне телефоније „НС2077_01_НС_ Нови Сад_Лиман 4“, VIP MOBILE D.O.O
БС мобилне телефоније „НС57, НСХ57, НСУ57, НСЛ57 НС - Клиса“, Телеком Србија а.д.
БС мобилне телефоније „НС2460_01_НС_ Нови Сад_Браће Дроњак“, VIP MOBILE D.O.O
БС мобилне телефоније „НС2378_01_Нови_Сад_Универекспорт“, VIP Mobile doo Beograd
БС мобилне телефоније „НС Новосадски пут“, Telenor Common Operation, Ogranak Beograd
БС мобилне телефоније „НСБулевар Деспота Стефана“, „TELENOR“ doo
БС мобилне телефоније „НС2369_02_НС_Нови Сад_Авијатичарско_насеље_2“, „VIP MOBILE“  D.O.O.
„Производња (секундарно паковање) фармацеутских производа, у приземљу (и подруму) стамбено-пословне згрaде““, „UNION-MEDIC“  DOO
„Изградња  услужне радионице за израду макета и модела од дрвета делом спратности приземље (П) и делом приземље и спрат (П+1)“, „REVERA DESIGN“  D.O.O.
Изградња станице за санбдевање горивом „Нови Сад 3“, АД „Нафтна идустрија Србије“ Нови Сад
„Надстрешница лако запаљивих течности“ у комплексу „ХИНС“ АД, „STEP TRANS“  DOO
„Комплекс станице за снабдевање горивом спратности П“, „KOLOSEUM GRADNJA“ DOO
„Привремено складиште чврстог опасног и неопасног отпада“, „ECO-LOGISTICA“  D.O.O.
„Објекат за складиштење опасног отпада“, C.I.A.K  D.O.O.
БС мобилне телефоније „НС2033_01_НС_Железничка_станица“, „VIP MOBILE“  D.O.O.
БС мобилне телефоније „НС2058_01_НС_Нови_Сад_Темерински_ пут_ 2“, VIP MOBILE D.O.O
БС мобилне телефоније „НС2057_03_НС_Нови Сад_Темерински_пут_1“, „VIP MOBILE“  D.O.O.
БС мобилне телефоније „НС2066_01_НС_Сремска_Каменица_Железничкa, „VIP MOBILE“  D.O.O.
БС мобилне телефоније „НС2493_01_НС_Сириг_Неопланта“, VIP MOBILE D.O.O
БС мобилне телефоније „НС70, НСУ70, НСЛ 70 Шантић“, Телеком Србија а.д.
БС мобилне телефоније „НС2383_05_НС_Нови Сад_Сајлово“, „VIP MOBILE“  D.O.O.
БС мобилне телефоније „НС2090_01_НС_Петроварадин_2“, „VIP MOBILE“  D.O.O.
БС мобилне телефоније „НС2187_01_НС_Нови_Сад_Новосадског_сајма_2“, „VIP MOBILE“  D.O.O.
БС мобилне телефоније „НС2253_02_НС_Нови_Сад_Базар“, „VIP MOBILE“  D.O.O.
БС мобилне телефоније „НСУ170, НСЛ170-НАРОДНОГ ФРОНТА“, Телеком Србија а.д.
БС мобилне телефоније „НС2363_01_НС_Нови Сад_Меркур“, „VIP MOBILE“  D.O.O.
БС мобилне телефоније „НС2188_01_НС_Нови_Сад_Лазе_Телечког“, „VIP MOBILE“  D.O.O.
БС мобилне телефоније „НС – Лазе Нанчића“НС138, НСУ138, Телеком Србија а.д.
БС мобилне телефоније „НС2080_01_НС_Нови_Сад_Кванташка_пијаца“, VIP MOBILE D.O.O
БС мобилне телефоније „НС2039_02_НС_Нови_Сад_Јована_Дучића“, „VIP MOBILE“  D.O.O.
БС мобилне телефоније „НСУ211, НСЛ211-Хотел Вигор“, Телеком Србија а.д.
БС мобилне телефоније „НС2192_02_НС_Футог_2“, „VIP MOBILE“  D.O.O.
БС мобилне телефоније „НС2034_01_НС_Булевар_Цара_Лазара“, VIP MOBILE D.O.O
БС мобилне телефоније „НС2067_04_НС_Нови Сад_Бранка_Ћопића“, „VIP MOBILE“  D.O.O.
БС мобилне телефоније „НСУ179, НСЛ179 НС – БРАЋЕ КРКЉУШ“, ТЕЛЕКОМ СРБИЈА
БС мобилне телефоније „НСУ236/НСЛ236 БЕОГРАДСКИ КЕЈ“, Телеком Србија а.д.
БС мобилне телефоније „НС Банатић“,  „TELENOR“ doo
БС мобилне телефоније „НС2376_01_НС_Нови_Сад_Алмашка_црква“, „VIP MOBILE“  D.O.O.
БС мобилне телефоније „НС2065_02_НС_Нови Сад_Адамовићево_насеље“, „VIP MOBILE“  D.O.O.
БС мобилне телефоније „НСУ190, НСЛ190 БРАЋЕ МОГИН“, Телеком Србија а.д.
„Проширење капацитета постојећег складишта неопасног отпада“, D.O.O. „JUGOPAN“ EXPORT-IMPORT
„Реконструкција циркулационог постројења са потребном реконструкцијом, доградњом хоризонталног и вертикалног габарита објекта ТО „ИСТОК““, ЈКП „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“
Пројекта „Пословног објекта јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине““, Јавна медијска установа „Радио-телевизија Војводине“
„Изградња зграде за телевизијско и радио емитовање, сутерен, приземље, три спрата и подвучени спрат (Су+П+3+(1)) и приземних (П) енергетских објеката“, Јавна медијска установа „Радио-телевизија Војводине“
„Објекат за складиштење опасног и неопасног отпада“, C.I.A.K. DOO
„Проширење капацитета постојећег складишта неопасног отпада“, D.O.O. „JUGOPAN“ EXPORT-IMPORT
„Изградња надземног резервоара за складиштење алкохола са пратећом опремом и инсталацијама “, АД „Нафтна индустрија Србије“
„Изградња пословног објекта – спратности П+1 и индустријског објекта – радионица спратности П“, SZR „Politeh“
„Изградња објеката комплекса фарме свиња спратности П (ВП)“, Ченеј Индустрија меса „NEOPLANTA“ АД
БС мобилне телефоније „НС2073_01_НС_Нови_Сад_Новосадски сајам“,VIP MOBILE D.O.O
БС мобилне телефоније „НС2074_01_НС_Нови_Сад_Максима Горког“, VIP MOBILE D.O.O
БС мобилне телефоније „НС Лиман 2“,БС мобилне телефоније „НС Лиман 2“, „TELENOR“ doo
БС мобилне телефоније „НС113, НСУ113, НСЛ113-ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 2“, Телеком Србија а.д.
БС мобилне телефоније „НС Грбавица 2“, „TELENOR“ doo
БС мобилне телефоније „НС Ауто сервис Стојанов ЛТЕ“- Телеком Србија а.д.
БС мобилне телефоније „НС2380_01 НС_Нови Сад_Детелинара“, „TELENOR“ doo
БС мобилне телефоније „НС2038_01 НС_Трг Незнаног Јунака“, “VIP MOBILE“ D.O.O.
БС мобилне телефоније „НС2061_01 НС_Нови Сад_Роткварија“, “VIP MOBILE“ D.O.O.
БС мобилне телефоније „НС Лиман 4“, „TELENOR“ doo
БС мобилне телефоније „НС2062_05 НС_Нови Сад Лиман 1“, “VIP MOBILE“ D.O.O.
БС мобилне телефоније „НС2064_01 НС_Нови Сад Горана Ковачића“, “VIP MOBILE“ D.O.O.
БС мобилне телефоније „НС2006_02 НС_Футог“, “VIP MOBILE“ D.O.O.
„Објекат за складиштење боца са амонијаком спратности П у оквиру постојећег привредног комплекса“, KOTEKS VISCOFAN ДОО НОВИ САД
„Доградња објеката комплекса за складиштење житарица: тампон ћелија, сушара, аспираторска кућица спратности П+1, елеваторски стуб, силос ћелије спратности П и нове саобраћајнице“, „AGROMERCATOR“ доо
БС мобилне телефоније „НС42, НСХ42, НСУ42, НСО42 НС ПИВАРА МБ“, Телеком Србија а.д.
БС мобилне телефоније „НС2008_02 НС_ Ветерник“, “VIP MOBILE“ D.O.O.
БС мобилне телефоније „НС2041_01 НС Пивара_МБ“, “VIP MOBILE“ D.O.O.
БС мобилне телефоније „НС2069_01_НС_Нови_Сад_Јеврејска“, VIP MOBILE D.O.O
БС мобилне телефоније „НС Хотел Путник“, „TELENOR“ doo
БС мобилне телефоније „НСУ228 Футог - Запад (УМТС)“,Телеком Србија а.д.
БС мобилне телефоније „НС2081_03 НС Нови Сад Десанке Максимовић“, “VIP MOBILE“ D.O.O.
БС мобилне телефоније „НС18, НСХ18, НСУ18, НСЛ18-АУТОВОЈВОДИНА“, Телеком Србија а.д.
БС мобилне телефоније „НС2182_01 НС_Сремска Каменица“, “VIP MOBILE“ D.O.O.
БС мобилне телефоније „НС2070_01_ НС_Нови Сад_Темеринска“, “VIP MOBILE“ D.O.O.
БС мобилне телефоније „НС2005_02 НС Петроварадин“, “VIP MOBILE“ D.O.O.
БС мобилне телефоније „НС05,НСУ05,НСО05 КОВИЉ“, Телеком Србија а.д.
БС мобилне телефоније „НСУ232 НС- РУМЕНАЧКИ ПУТ“, Телеком Србија а.д.
БС „НС 2036_01 НС Хотел Парк“, VIP Mobile d.o.o.
БС мобилне телефоније „НСУ227 НС- ЈОВАНА ПОПОВИЋА (УМТС)“, ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
„Третман неопасног отпада од пластике млевењем“,JEKOM DOO
„Промена локације радио предајника на локацију Београдски кеј 45 у Новом Саду“, „In radio“ doo
„Постројење за производњу производа од рециклиране гуме“, „ПЛАВА ФРАЈЛА“ ДОО
БС мобилне телефоније „НС Шангај“, „TELENOR“ doo
БС мобилне телефоније „НС Футошка касарна“, „TELENOR“ doo
БС мобилне телефоније „НСУ231, НСЛ231 НС- Браће Дроњак “, Телеком Србија а.д.
БС мобилне телефоније „НС Сомборски булевар“, у Улици Сомборска 1а, „TELENOR“ doo
„Депонија песка и шљунка на десној обали реке Дунав, КАРИН КОМЕРЦ
„Објекат за складиштење и прераду крмног биља“, Бранко Миљуш
 

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту