Главна књига 2005-2009.

Изградња објекта мале привреде, Мајски велетрговина доо
„Објекат грађевинског комплекса...", ГРАП ИНЖЕЊЕРИНГ ад.
„Реконструкција бензинске и гасне (TNG) станице“, „EUROLUXPETROL – ELP11“ доо
Радио базна станица мобилне телефоније “Хотел Путник“, VIP MOBILE doo
Тотална реконструкција дела производног објекта, ДОО за новинско- издавачку делатност Magyar szo
„Пословно – комерцијални објекат MOSAIC CITY MALL“, Агропродаја доо
Складиште 1 и Складиште 2 за сакупљање секундарних сировина (отпадног метала), Марцела Веселиновић
Пословни објекат са пратећим садржајима који ће бити у функцији пољопривредне производње,„ПИОНИРШПЕД“
„Станица за снабдевање возила течним нафтним гасом и објекта за вршење техничког прегледа“, АКВА МОНТ доо
„Пословно – производни објекат са складиштем, спратности По+П+Галерија“ , „FITING“ Металостругарска – трговинска радња
Базна радио станица мобилне телефоније "Ченеј", ТЕЛЕНОР доо
Радио базна станица за мобилну телефонију " НС Адамовићево насеље", 063 МОБТЕЛ СРБИЈА
„Комерцијално пословни центар „BIG“ Нови Сад, "OLD MILL CENTER" doo
„Привремени антенски стуб за потребе коришћења бежичне интернет комуникације у Новом Саду“,Пеце Наталија
„Промена намене постојеће стамбене зграде – салаша у пословни простор – кланица са потребном реконструкцијом и Пословни објекат за складиштење и прераду меса“,Станко Јоветић
Пословно комерцијални комплекс „ZIPER“, улица Приморска бб , "ZIPER“ doo
Доградња и повезивање постојећох објеката пословно комерцијалног комплекса центра „ZIPER“, улица Приморска бб ,"ZIPER“ doo
Пословни комплекс – управна зграда, сушаре, магацин и два силоса за житарице, "ТЕНЕН" доо
Станица за снабдевање горивом и ТНГ уз пут Нови Сад – Рума у Сремској Каменици, "MARKO - EXPORT" P.P. PARAĆIN
Базна станица мобилне телефоније "НС 117 НС - Шајкашког одреда - ХГП",Телеком Србија а.д.
Базна станица мобилне телефоније "НС 117 НС - Шајкашког одреда - ХГП",Телеком Србија а.д.
Базна станица мобилне телефоније у улици Јована Дучића 34, Нови Сад, Теленор доо
Станица за снабдевање горивом и ТНГ-ом са продајним комплексом ЛНС-01, у Бул. Војводе Степе, OMV Srbija doo
ОМВ Станица за снабдевање горивом и ТНГ-ом са продајним комплексом у Бул. Војводе Степе, ОМВ Србија доо,
Радио базна станица мобилне телефоније " НС 2041 НС Пивара МБ", "VIP MOBILE" доо
Привремена радио базна станица за мобилну телефонију "МТС РБС NSV 08 Детелинара",Телеком Србија а.д.
Радио базна станица мобилне телефоније "НС Бакић", Телеком Србија а.д.
Радио базна станица мобилне телефоније "НС Кванташка пијаца НС 2080",VIP MOBILE doo
Радио базна станица мобилне телефоније "НС 2007 НС Аутовојводина",VIP MOBILE doo
Радио базна станица мобилне телефоније "НС Бул. Цара Лазара НС 2034",VIP MOBILE doo
Радио базна станица мобилне телефоније "НС 2059 НС Нови Сад Футошка", VIP MOBILE doo
Радио базна станица мобилне телефоније "НС 2037 НС Земљорадничка задруга Каћ",VIP MOBILE doo
Радио базна станица за мобилну телефонију "НС Нови Сад Горана Ковачића",VIP MOBILE доо
Привремена радио базна станица "НС АДИЦЕ", "TELENOR" доо
Радио базна станица за мобилну телефонију " НС МЕРКАТОР", "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.
Базна радио станица мобилне телефоније "Петроварадин 4", ТЕЛЕНОР доо
Привремена радио базна сраница за мобилну телефонију "МТС РБС -НС 71 Сателит", ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
Пословни објекат - кланица са обрадом меса у Новом Саду, ИМ МАТИЋ доо
Комплекс бензинске пумпе ПИРАМИДА, ДОО "SB COMPANY"
Приземни објекат у функцији пољопривредне производње у Ковиљу, БММ доо Каћ
Реконструкција пунионице гаса и изградња бензинске станице, FULL SPEED
Силоси за житарице и уљарице капацитета 20.000 т са сушаром на зрно капацитета 15 t/h, КОНЗУЛ доо
Објекат - гараже са пословним простором зонског центра "Лиман III", VONDEL CAPITAL
Комплекс за складиштење житарица,: "Агронатали" доо
Комплекс у функцији пољопривредне производње складиште пољопривредних производа у Ченеју, "Јања I" doo
Радио базна станица мобилне телефоније "НС Роткварија НС 2061","VIP MOBILE" doo
Доградња бензинске станице за течни нафтни гас, "ЕCO YU" а.д.
Мини фарма за узгој јужноамеричких чинчила - крзнашица, Богдан Марковић
Објекат за складиштење, ферментацију и паковање купуса, Пољопривредно газдинство Мајкић Милорад
Радио базна станица за мобилну телефонију " НС 2068 НС Кисач", "VIP MOBILE" доо
Радио базна станица за мобилну телефонију " НС 2005 Петроварадин", "VIP MOBILE" доо
Радио базна станица за мобилну телефонију " НС 2058 Темерински пут 2", "VIP MOBILE" доо
Радио базна станица за мобилну телефонију "НС 2036 НС Хотел Парк", "VIP MOBILE" доо
Радио базна станица за мобилну телефонију " НС 2187 НС Новосадски сајам 2", "VIP MOBILE" доо
Радио базна станица за мобилну телефонију " НС 2033 НС Железничка станица", "VIP MOBILE" доо
Радио базна станица за мобилну телефонију "НС 2008 НС Ветерник", "VIP MOBILE" доо
Базна станица за мобилну телефонију "НС 2055 НС Нови Сад - улаз шума, VIP MOBILE doo
Базна станица мобилне телефоније "Будисава", Теленор доо
Радио базна станица мобилне телефоније "NSY Булевар Ослобођења", Телеком Србија
Изградња стамбено - послвне зграде спратности П+1+Т, погон за складиштење, паковање и дистрибуцију производа здарве хране у Футогу, Лучар доо
Изградња - уређење осмог гробног поља на градском гробљу у Новом Саду,ЈКП "Лисје"
Радио базна станица за мобилну телефонију "НС 2006 НС Футог", VIP MOBILE doo
Компостана за усмерено микробиолошко компостирање биомасе, ЕКО САНИТ доо
Пословни простор- радионица за израду и сервис ортопедских помагала, Јеличић Предраг
Привремена радио базна станица за мобилну телефонију "НС 2070 НС Нови Сад Темеринска",VIP MOBILE doo
Радиобазна станица за мобилну телефонију "НСНови Сад Новосадски сајам"-НС 2073, VIP MOBILE doo
Изградња станице за снабдевање течним нафтним гасом (TNG) моторних возила са малопродајним местом,Славко Луковић
Привремено товариште шљунка са сепарацијом и фабриком бетона, "Нединић НМ" доо
Изградња ограђеног бетонског платоа за постављање расхладног агрегата, Клинички центар Војводине
Изградња надземног резервоара за лож уље, са бетонском танкваном у оквиру комплекса Клинике за гинекологију и акушерство, Клинички центар Војводине
Центар за дораду семена, Институт за ратарство и повртарство
Изградња пословног објекта (аутосервис) приземне спратности у Лединцима, Иван Станимиров
Радио базна станица "Бегеч - НС 55", Телеком Србија
Производни објекат са магацинским простором и машинском радионицом, "HYDRO NS" doo
Пословни објекат - складиште металне галантерије, МК - COMPANY
Промена намене магацина у производни погон (погон за производњу стиропора),SAINT GOBAIN Грађевински производи доо
Изградња пословног објекта - тржног центра, поред пута М-7,MERKUR INTERNATIONAL doo
Постројење за прераду отпадних вода, НИС АД НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ
Изградња приземних привремених објеката комплекса за производњу,"TRANS TRADE" DOO
Изградња сушаре за сушење житарица, АД "ДАНУБИУС"
Гаража спратности: сутерен, приземље и два спрата у комплексу Инс. за плућне болести у Ср. Каменици
Складишно дистрибутивни центар "BAUHAUS", "Д-ДАЛТОН" доо
Пословни објекат за складиштење грађевинског материјала, Тодоровић Стево
Комплекс фабрике бетона, DOO NEXE BETON
Пословни објекат - хотел, ИМ "МАТИЈЕВИЋ"
Пословни објекат - пословни тржни центар,SLAVIJACOOP EXPORT - IMPORT
Интерна станица за снабдевање моторних возила (аутобуса) природним гасом, ДП "Нови Сад - Гас"
Привремени монтажни објекат за израду дрвених палета, Стојичић Борислав
Објекат у функцији пољпривредне производње хладњача...", ШТРАНД доо
Изградња објекта за снабдевање водом..., ЈКП "Водовод и канализација"
Фабрика за производњу монтажних бетонских елемената...", "БУДУЋНОСТ" а.д.
Базна станица мобилне телефоније, "TELENOR" doo
Силос ћелије 2x750т, са колском вагом 50т, пријемним бункером...", "Поткозарје" доо
Комплекс за прераду и чување житарица - II фаза реализације..., БММ доо
Хала за производњу бетонске галантерије у Кисачу, Градинг доо
Изградња стамбене зграде спратности П+Пк ...", "ГЕО - ДАН" доо
Складишно - дистрибутивни објекат у комплексу Института за ратарство , Инс. за ратарство и повртарство
Штампарија "Стојков", Штампарија "Стојков" доо
Изградња пословно - производног и продајног центра, РОТОР доо
Ревитализација Јеврејског гробља, ЈП "Завод за изградњу Града"
Пословни објекат - Салон аутомобила са складишним простором, ТОТАЛ доо
Пословни објекат (производна хала - производња алу-браварије... , Јагузовић Борислав и Мирослав
Стамбено - пословна зграда са пословним простором - штампарија, Костић Владислав
Пословни објекат у Руменки, Максић Ђорђе
МГ доо, Нови Сад
Производно пословни објекат (финална производња) опреме за купатило..., Клепић Мирко
Пословно тржни објекат зонског центра "Лиман III", "Vondel capital" доо
Пословно тржни објекат зонског центра "Лиман III","Vondel capital" доо
Пословно тржни објекат зонског центра "Лиман III","Vondel capital" доо
"Складиштење пољопривредних производа ...", "Мањо Футог" доо
Пословни објекат (сервис за поправку аутомобила), Велчек Горан
Комплекс бензинске станице са мотелом на ..., "Д-ДАЛТОН" доо
Изградња погона за производњу ферт гредица,ИПОН ГРАДЊА
Изградња производног објекта (штампарија), OFFSET PRINT, doo
Објекат за складишни простор, BI - COMMERCE doo
Станица за снабдевање возила ТНГ у склопу бензинске станице "CO LUGONJA PETROL"
Доградња ТНГ на постојећој станици за точење горива за моторна возила,ПЕТРОЛ доо
Помоћни објекат (техничке просторије у служби главног пројекта - котларница, станица за медицинске гасове и компресорскае станице),"ЕУРОХИРУРГИЈА"
Пословни објекат "RES TRADE"
Изградња хипермаркета "TUŠ" у Новом Саду, "TUŠ"доо
Откупна станица пољопривредних усева, "Agronatali" doo
Реконструкција и промена намене дела постојећег пословног објекта са припајањем постојећем производном погону и изградња заштитног базена, "ALBUS" ad
Базна станица мобилне телефоније "НС Сава Ковачевић", "ТЕЛЕНОР"доо
Станица за снабдевање горивом и ТНГ пумпе
Комплекс за производњу адитива и смеша за пекарство, "ПРОГРЕС" доо
Спремиште сточне хране - силоси, Вранић Мила
Базна станица мобилне телефоније "НС-Бегеч", "ТЕЛЕНОР" доо
Израда приземног пословног објекта радионица за механичке делове апарата за анестезију
Базна станица мобилне телефоније "Сремска Каменица"
Базна станица мобилне телефоније "NS Magyar szo"
Силосни комплекс за пријем, сушење и складиштење житарица и уљарица у Ковиљу
Месара "Ђока"
Стовариште за откуп, сортирање, механичку обраду и експедицију секундарних сировина
Хладњача са магацином и портирница у оквиру комплекса ИМ "Матијевић"
Привредни комплекс грађевинског предузећа
Станица за снабдевање возила ТНГ-ом у склопу бензинске станице "Лугоња Петрол"
Израда обуће од коже
Паковање биохемисјких реагенаса
Производни објекат штампарије у улици Лазе Нанчића у Новом Саду
Интерна бензинска станица са пратећим садржајем у Новом Саду (комплекс депоније)
Изградња два силоса са транспортером и успиним кошем у оквиру постојећег привредног комплекса
Изградња производног објекта (мешаона сточне хране), силоса и усипног коша
Бензинска станица "Нови Сад" у улици Ванизелоса 32 у Новом Саду
HYPO BOULEVARD CENTER
Реконструкција и доградња пословног објекта и промена намене дела пословног простора-магацина у простор за производњу ампула за ПЕТ амбалажу
Фабрика за производњу сокова и освежавајућих напитака у Новом Саду
Станица за ТНГ
Асфалтна база CB 150
Две ћелије силоса и шахт елеваторског стуба
Радио базна станица "НС-41 Буковац"
Објекат складишно-дистрибутивног центра TEMPO
Производња креча
Објекат за догон и чување стоке са пратећим садржајима
Станица за снабдевање моторних возила горивом у Ветернику
Бензинска станица уз мотел на аутопуту Е-75
Измештање и реконструкција аутопунилишта ТНГ у РЈ Промет гас у Новом Саду
Привремени објекат за сепарацију и секундарно уситњавање камена
Прихватилиште за узгој фазана - фазанерија
Комплекс привредно - производног објекта дистрибутивног центра "Metro cash & carry"
Бензинска станица са станицом за ТНГ у Футогу
Објекат за припрему, сортирање, складиштење и паковање секундарних сировина
Бензинска станица са станицом за ТНГ и пратећим објектима "Минут лево"
Производни објекат кланице у Новом Саду, ИМ "Матијевић"
Занатски објекат мале привреде "Бистрица", Аљоша Стојановић
Сакупљање, разврставање, складиштење и продаја секундарних сировина (металног отпаса, гвожђа, челика и ПЕТ амбалаже) и складиште, малопродајно место ТНГ и техничких гасова, ДОО "Ђаковић"
Радионица за штампање и конфекционирање вештачких црева за месну индустрију, Шварц Владимир и Милка
Спремиште сточне хране - силоси, Мила Вранић
Бензинска станица са станицом за ТНГ са пратећим садржајима, Добро Танасић
Бензинска станица са станицом за ТНГ са пратећим садржајима, "LukOil Beopetrol"
Бензинска станица са станицом за ТНГ са пратећим садржајима, "LukOil- Beopetrol"
Станица за аутогас у склопу бензинске пумпе на улазу у Руменку,Војо Мудринић
Станица за аутогас у склопу бензинске пумпе на улазу у Руменку, Војо Мудринић
Производно - пословни објекат ливница обојених метала, Д.И.П. Нови Сад, ДОО
Доградња опреме за дистрибуцију TNG, изградње "хидрантске мреже", ДОО "Енол"
Базна радиорелејна станица "Степановићево", "Србија" БК-ПТТ МОБТЕЛ
Фабрика стиропора у Будисави, АД "Будућност"
Изградња аутобуског стајалишта и паркинга за путничка возила
Објекат бензинске станице са станицом за TNG, Марко Вјештица
Занатска кланица са прерадом, Суботић Ђоко
Станица за аутогас и продају течног нафтног гаса, ДОО "EXPRES GAS"
Базна радио релејна станица "НС Телеп 2", "Србија" БК-ПТТ МОБТЕЛ
Објекат за смештај и хумано уништавање паса и мачака луталица на локацији градске депоније, ЈКП "Чистоћа"
Гасна станица са пратећим садржајима у Каћу
Гасна станица са пратећим садржајима у Будисави
Мини фарма за производњу и узгој живине
Објекат гинеколошко хируршка болница
Базна радиорелејна станица "Сремска Каменица"
Бензинска станица уз мотел тип II на аутопуту Е-75
Радио базна станица "Кисач", "Телеком Србија"А.Д.
Простор за пријем, разврставање, прераду, дораду и складиштење секундарних сировина, "SHOLZ" DOO
Станица за снабдевање TNG у Новом Саду, RADUN - AVIA
Фабрика за производњу бетона и бетонских елемената, Радмила и Радојица Панзаловић
Реконструкција бензинске станице Нови Сад XI, НИС-Нафтагас промет
Реконструкција бензинске станице Нови Сад V, НИС-Нафтагас промет
Реконструкција бензинске станице Нови Сад I, НИС-Нафтагас промет
Производна хала - пилана у Футогу, Тегелтија Гојко
Комплекс бензинске станице са станицом за TNG, Џаја Лазо
Производно продајни комплекс ''Куљић'' у Степановићеву - Куљић Љубомир

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту