Главна књига 2010.

 
„Пословни објекат, надстрешница, портирница и четири магацина у Новом Саду“, SAVA COOP doo
Бетонске танкване за постављање монтажних вертикалних резервоара за хемикалије у преради биља, Бранко Миљуш
Објекти дистрибутивног центра у радној зони на Римским шанчевима у Новом Саду,ADECO doo
Објекти дистрибутивног центра у радној зони на Римским шанчевима у Новом Саду, ADECO doo
Привремено проширење топлане ТО „Север“ на Бул. Јаше Томића, Нови Сад, ЈКП „Новосадска топлана“
Канализација отпадних вода насеља Ковиљ- канализациона мрежа, ЈП „Завод за изградњу Града“
„Реконструкција бензинске станице „Нови Сад 10“, НИС, Петрол Промет
Станица за снабдевање моторних возила горивом у Футогу, Дрина Вуковић
„Складиште отпадног мазивног и јестивог уља“, СТЕПТРАНС доо
Радио базна станица „НС Адамовићево насеље“,ТЕЛЕНОР доо
Пословнo производни објекат са складиштем спратности По+П+Галерија, „FITING“
„Доградња производне хале погона за префабрикацију АБ елемената“, НОВОТЕХНА доо
„Изградња бензинске станице „Нови Сад IV“ са рушењем постојећих зграда, НИС а.д.
„Пословно стамбени објекат са производним простором за новинско издавачку делатност и хала са магацином“, ГРАФОПРОДУКТ доо
„Пословни објекат спратности приземље и спрат (П+1) и пословни објекат спратности приземље и делом високо приземље штампарија“, МАТИЈЕВИЋ доо
„Сакупљање, привремено складиштење и прерада отпадне пластике на Ченеју – Немановци- Пејићеви салаши“, „РАМОНА“ доо
Базна станица мобилне телефоније „НС Лазе Нанчића“ ,Телеком Србија а.д.
„Реконструкција и доградња бензинске станице „С петрол““,Миодраг Сентић
Базна станица мобилне телефоније „НС 2060 06 НС Авијатичарско насеље“ , Нови Сад, "VIP MOBILE“ doo
„Мини фарма – инкубаторска станица са мешаоном сточне хране“, Лука Којић
Базна станица за бежичну фиксну телефонију „НС 007 Бул. Јована Дучића 1“, "ОРИОН“ ТЕЛЕКОМ доо
Базна станица за бежичну фиксну телефонију „НС002 Бул. Михајла Пупина 6“ , у Новом Саду, "ОРИОН“ ТЕЛЕКОМ доо
„Пословни објекат спратности приземље (П) и спрат (П+1)“ у Новом Саду, „VITALON BIOPHARM“ doo
„Складиште за привремено складиштење отпадних гума( отворени платo и надстрешница)“, ЈКП „Чистоћа“
Базна станица мобилне телефоније „НС 2077 НС Лиман IV“ , "VIP MOBILE“ doo
Базна станица мобилне телефоније „НС 2039 НС Јована Дучића“ , "VIP MOBILE“ doo
Базна станица мобилне телефоније „НС 2065 01 НС Адамовићево насеље“ ,"VIP MOBILE“ doo
Базна станица за бежичну фиксну телефонију „НС 003 Bul. Oslobodjenja 115“ ,"ОРИОН“ ТЕЛЕКОМ доо
Базна станица за бежичну фиксну телефонију „НС 005 Бул. Деспота Стефана 18“ , "ОРИОН“ ТЕЛЕКОМ доо
Базна станица мобилне телефоније „НС 118-НС Војводе Степе“ , Telekom Srbija
Радио базна станица мобилне телефоније „НС Јована Дучића 2“ ,ТЕЛЕНОР ДОО
„Привремени антенски стуб за потребе коришћења бежичне интернет комуникације у Новом Саду.“,Пеце Наталија
Базна станица за бежичну фиксну телефонију „Булевар ослобођења 1-НС001“ , ORION TELEKOM
„Изградња производног објекта са магацинским простором, спратности приземље (П) и приземље и спрат(П+1) у Новом Саду“,„PROMONT GROUP“ DOO
„Хладњача за пољопривредне производе са утоварном рампом“,DT „KODEN“ doo
„Пословни објекат за производњу и складиштење пластичне амбалаже“,Милорад Раденковић
„Сакупљање, привремео складиштење и прерада отпадне пластике на Ченеју – Немановци- Пејићеви салаши“,„РАМОНА“ доо
Пословни комплекс – управна зграда, сушаре, магацин и два силоса за житарице, "ТЕНЕН" доо
Привредни комплекс, управна зграда и штампарија ,"COLOR PRESS GROUP"
ТНГ резервоари, испаривачке станице ТНГ, гасоводни развод и хидрантска мрежа у оквиру комплекса за складиштење житарица , "Agronatali" doo
Отворено складиште металног отпада, "D&P METAL" доо

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту