Главна књига 2011.

 
РБС „НС Руменачка (Меркур) НС 136, НСУ 136, ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
„Постројење за пречишавање отпаднх вода у насељу Ковиљ“, ЈП „ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА“
„Изградња пословног објекта у Ветернику“, „РЕКОРД ЕРДЕШ“ ДОО
„Бензинска станица са пратећим садржајима“,Вучић Јовица
„Реконструкција система грејања на терминалу у Новом Саду“, „ТРАНСНАФТА“
Привремена претоварна станица за контролисано прикупљање и одношење отпада, ЈКП „Чистоћа“
РБС „ NSU151 NS- Klisa 2 (VIP) UMTS” , Телеком Србија а.д.
РБС „Јована Дучића II- NS121 NSH121 NSU121“ , Телеком Србија а.д.
Базна станица мобилне телефоније на локацији „НС Бистрица“ , „Теленор“ доо
Радио базна станица за мобилну телефонију „НС Детелинара“, „Телеком Србија“ ад
Радио базна станица за мобилну телефонију „Ср. Каменица NS38 NSU38“ , Телеком Србија а.д.
„Телекомуникациони предајник за радио дифузију“, Radio Romano King
Радио базна станица за мобилну телефонију „Саве Ковачевића“ , Телеком Србија а.д.
Радио базна станица за мобилну телефонију „Бистрица 2“ , Теленор доо
Радио базна станица за мобилну телефонију „Камењар III-NS175 NSU 175“ , Телеком Србија
„Изградња пословног објекта – хладњаче за смештај меса, дивљачи, потез „Каћка шума“ у Каћу“
Радио базна станица за мобилну телефонију „Степановићево“ и антенског система на постојећем стубу оператера „Теленор“, Телеком Србија
Радио базна станица за мобилну телефонију „НС Пивара МБ“ , Телеком Србија
„Производни објекат спратности: високо приземље, приземље и поткровље и галерија“ на Ченеју, салаш Кузмановића, „PiP“ doo
„Реконструкција, изградња и доградња станице за снабдевање моторних возила горивом“, „ИНТЕРМОЛ“ доо
ТВ ПРЕДАЈНИК, ТВ МОСТ доо
Радио базна станица за мобилну телефонију „Стари Лединци НС 107“ ,Телеком Србија а.д
Базна станица мобилне телефоније на локацији „НС Адице“ , „Теленор“ доо
Базна станица мобилне телефоније на локацији „НС Меркур“ , „Теленор“ доо
Радио базна станица за мобилну телефонију „NS Подбара UMTS, NS91, NSU 91“ , Телеком Србија ад
Радио базна станица за мобилну телефонију „НС Железничка станица НС 01“ , Телеком Србија а.д
Радио базна станица за мобилну телефонију „Телеп 3 – НС 140, НСУ 140“ ,Телеком Србија а.д
Радио базна станица за мобилну телефонију „НС Радоја Домановића – НС 142, НСУ 142“, „Телеком Србија“ ад
„Мобилно постројење за третман отпадних гума на локацији генератора отпадних гума“, „СОКО СИСТЕМ“ доо
Радио базна станица за мобилну телефонију „НС Индустријска зона – НС 82, НСУ 82“, „Телеком Србија“ ад
Радио базна станица за мобилну телефонију „НС – Војводе Мишића, НС 147, НСУ 147“ , Телеком Србија а.д.
Радио базна станица за мобилну телефонију „NS 2188_01 NS Лазе Телечког“ , VIP MOBILE doo
Радио базна станица за мобилну телефонију „Сремска Каменица 4“, ТЕЛЕНОР
Постројење за пречишћавање отпадних вода у Степановићеву, ЈП „Завод за изградњу Града“
Изградња пословног објекта (самоуслужна перионица) у Новом Саду, Срђан Егић
Изградња и реконструкција постојећих објеката станице за снабдевање моторних возила горивом „Нови Сад 10“ , "НИС" а.д. Нови Сад, НИС Петрол
„Изградња рециклажног дворишта са пратећом инфраструктуром, у оквиру комплекса градске депоније комуналног отпада у Новом Саду“, ЈКП „Чистоћа“
„Пословни објекат (продајно сервисни ауто – центар) спратности П+1“, CARUSO doo
„Изградња објекта за хлорисање ППДВ „Штранд““, ЈКП „Водовод и канализација“
„Изградња гасификационе станице течног угљен - диоксида“, „BB MINAQUA“
„Изградња складишта са расхладним коморама и канцеларијским простором ВП, П+1 у Каћу“, Радин Ђорђе
„ТНГ резервоар, испаривачка станица и инсталације пропан бутан гаса у предузећу „SIMPLEX“ доо Темерин“, SIMPLEX doo
„Складиште опасног отпада“, Ecologistika doo
„Радио релејни систем за пренос радијског модулационог сигнала од студија Radio Romano King до емисионе локације у Сремској Каменици“, Удружење Рома Нови Сад
„Телекомуникациони предајник за радио дифузију Radio Romano King“,Удружење Рома Нови Сад
„Компостана за усмерено микробиолошко компостирање биомасе“, „ЕКО САНИТ“ доо
Изградња бензинске станице „Нови Сад IV“ са рушењем постојећих објеката, "НИС" а.д.
„Објекат за сепарацију и балирање отпада“,ЈКП „Чистоћа“
„Производња меса и производа од меса“, А.Д. „НЕОПЛАНТА“, Индустрија меса Нови Сад
„Фабрика за производњу конфекционираног меса и производа од меса“, А.Д. „НЕОПЛАНТА“, Индустрија меса Нови Сад
„Фарма свиња Ченеј“, А.Д. „НЕОПЛАНТА“, Индустрија меса Нови Сад
Привремено складиштење и механички третман металног отпада,„METALCOMMERCE“ DOO
Радио базна станица за мобилну телефонију „НС Миленка Грчића НС 137, НСУ 137 , „Телеком Србија“ ад
„Изградња бензинске станице Нови Сад VII“, НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ АД НОВИ САД
Доградња проширење постојеће градске депоније – сметлишта комуналног отпада у Новом Саду,ЈКП „Чистоћа“
Базна станица мобилне телефоније на локацији „НС Телеп 2“ , „Теленор“ доо
Радио базна станица за мобилну телефонију „НС 48, НСХ 48, НСУ 48 – Телеп/УМТС ,„Телеком Србија“ ад

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту