Главна књига 2012.

 
„Изградња и реконструкција примарне канализационе мреже од Руменачке улице до ГЦ-2 (главне црпне станице -2) у Новом Саду “, ЈКП „Водовод и канализација“
„Пословни објекат за протектирање гума", Аутотехник Вејић
„Изградња подземне паркинг гараже за путничка возила“, ЈКП „Паркинг сервис“
РБС „НС Сутјеска- NS148 NSU148“ , Телеком Србија а.д.
РБС „НС Алмашка црква “ – НСУ 168, у објекту цркве , у улици Алмашка 13, Нови Сад, ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
Базна станица за бежичну фиксну телефонију „Футог центар“, ОРИОН ТЕЛЕКОМ доо
РБС „НС Аутопут“ – НС 49, НСУ 49, поред аутопута Нови Сад - Београд, ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
„Постројење за привремено складиштење и третман (пресовање и балирање) неопасног отпада“, „ТЕХНОПАПИР“ доо
РБС „НС Новосадски пут III“ , Телеком Србија а.д
РБС „Футог 2“ , Теленор д.о.о.
РБС „Футог 3“ – НС 150, НСУ 150, ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
„Доградња постојеће бензинске станице“, у Степановићеву, „МЛИНОСТЕП“ DOO
„Складиште опасног отпада“, у Новом Саду, „ECO - LOGISTIKA“ DOO
„Фарма свиња Ченеј“, АД „НЕОПЛАНТА“
„Објекат за сепарацију и балирање отпада са припадајућим сервисним и манипулативним површинама(за манипулацију и привремено складиштење издвојеног отпада) и објекта за раднике, спратности П“, ЈКП Чистоћа
БС „НС Индустријска зона“, Нови Сад, Теленор д.о.о.
БС „НС Петроварадин НС158, НСУ158“, у улици Томе Маретића, Петроварадин, ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
БС „НС ТЕРМОМОНТ“, Нови Сад, Теленор д.о.о.
„Постројење за складиштење неопасног отпада“, „FOLIJA KOMPANI“ doo
РБС „НС Десанка Максимовић“ – НС 161, НСУ 161,ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
„Станица за снабдевање моторних возила ауто гасом спратности П+1+Пк“,„VUJANOVIĆ PETROVIĆ GROUP“ DOO
БС „НС Авијатичарско насеље 2“, Теленор д.о.о.
БС „НС - Булевар Ослобођења IV“ – НС 191, НСУ 191,ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
РБС „НС Ђорђа Јоановића“ , ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
Постројење за обраду дрвета и сакупљање неопасног отпада (папир, картон и стреч фолија), „ЦЕР“доо
„Доградња резервоара за гориво, малопродајно складиште за техничке гасове, мултиплекс аутомата и шахта за индиректно пуњење на бензинској станици“, „ENS - GAS“ doo
„Привремено складиштење и третман отпада“, „МЕТАЛОПРОМЕТ“ доо, Кула огранак Нови Сад
РБС „НС 2189_03 НС Булевар Војводе Степе“,„VIP MOBILE“ doo
РБС „Адамовићево насеље 2“, Теленор д.о.о.
РБС „НС 2190 04 НС Нови Сад Ветерничка рампа“, „VIP MOBILE“ доо
РБС „НС – Липов гај“ НС 204, НСУ 204, ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
РБС „НС- Народног фронта“ – НС 170, НСУ 170, ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
„Изграђени пословни објекат (пекара) спратности: приземље (П)“,Комар Радмила
„Складиштење чврстог опасног отпада“,„ECO LOGISTICA“ доо
„Изградња објеката (аутопунилишта са надстрешницом,...",„SPEED“ DOO
РБС „НС Хотел Путник“ – НС 81, НСХ 81, ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
РБС „Сајам III“ – НС 122, НСУ 122, ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
РБС НС – Лиман 4“ – НС 167, НСУ 167, у улици Балзакова 64, Нови Сад, ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
РБС „Каћ 2“ – НС 73, НСУ 73, ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
РБС „НС Aдице“ – НС 176, НСУ 176, ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
РБС „НС Сајам III “ – НС 122, НСУ 122,ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
РБС „NS IDEA“, у улици Булевар Војводе Степе бр. 32, Нови Сад,Теленор д.о.о.
„Изградња приземног (П) објекта радионице“,СЗР „ФЕНИКС РЕМОНТ“
РБС „НС Булевар Војводе Степе 2, НС 166, НСУ 166, ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
Базна станица за мобилну телефонију „НС Браће Кркљуш“ – НС 179, НСУ 179, ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
„Привремено складиштење и третман отпада“,„МЕТАЛОПРОМЕТ“ доо
„Пословно-стамбени објекат спратности По+П+1+Т и пословни објекат-магацин спратности П“, Никола Митровић
„Постројење – складиште неопасног отпада у циљу припреме за извоз“, „BIO OIL SAS“ доо
РБС „НС Руменачка 2“- НС 180, НСУ 180, у улици Руменачки пут 2, Нови Сад, ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
РБС „НС Новосадски пут (Стари кровови) НС 173, НСУ 173“, у улици Новосадски пут 115, Ветерник, ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
РБС „НС Шајкашког одреда ХГП“- НС 117, НСУ 117, у улици Пут Шајкашког одреда 8а, ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
РБС „НС Сремска Каменица-Мишелук“ НС 141, НСУ 141, у улици Војводе Путника бб, Сремска Каменица,ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
РБС „НС Новосадски пут“ – НС 162, НСУ 162, у улици Новосадски пут 108, Ветерник, ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
РБС „НС Индустријска зона 2“ – НС 113, НСУ 113, у улици Приморска 86, Нови Сад, ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
РБС „НС 2363 01 НС Нови Сад Меркур“, у улици Руменачка 150, Нови Сад, „VIP MOBILE“ доо
РБС „НС Бистрица 3“, у улици Булевар Слободана Јовановића 29, Нови Сад,Теленор д.о.о.
РБС „Житни трг“, у улици Масарикова 25, Нови Сад,Теленор д.о.о.
РБС „НС – Футошки пут (АЛБА) НС 174, НСУ 174, Телеком Србија а.д.
РБС „Лединци- Беочински пут“ НС 172, НСУ172,Телеком Србија а.д.
Базна станица мобилне телефоније „НС Сајмиште“,ТЕЛЕНОР доо
Постројење за производњу фери хлорида, „ГУМИНС“ ад
Објекат за складиштење у циљу припреме за транспорт неопасног отпада,„ESOTRON“ доо
Изградња приземног објекта (П) радионице,СЗР „ФЕНИКС РЕМОНТ“
РБС „НС Сајам II“ – НС 93, НСУ 93, ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту