Главна књига 2015.

 
БС мобилне телефоније  „НС Сентандрејски пут“, ТЕЛЕНОР доо
БС мобилне телефоније „НС Народног фронта“, „TELENOR“ doo
„Интерна бензинска пумпа за еуро дизел са подземним резервоарима од 20m3 и  10m3“, АД „НЕОПЛАНТА“ Индустрија меса
БС „НС66, НСХ66, НСУ66, НСЛ66 ПАВЛА ПАПА-МУП“, ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
БС „НС148/НСУ148,НСЛ148 НС – Сутјеска“, ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
БС „НС195, НСУ195, НСЛ195 – Ђорђа Јоановића“, ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
БС „НС23, NSH23, NSU23NS, NSL23 – Јована Дучића“, ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
Радио базна станица мобилне телефоније „НС2063 02 НС Нови Сад Алексе Шантића“,VIP MOBILE D.O.O.
Радио базна станица мобилне телефоније „НС2072 01 НС Нови Сад Руменачка“, VIP MOBILE D.O.O.
Радио базна станица мобилне телефоније „НС2028 01 НС Нови Сад Хотел Војводина“, VIP MOBILE D.O.O.
Радио базна станица мобилне телефоније „НС2079 01 НС Нови Сад Лиманска пијаца“
БС мобилне телефоније „НС2070_01_ НС_Нови Сад_Темеринска“, VIP MOBILE D.O.O.
БСмобилне телефоније „НС- Сателит-НС71/НСУ71“, ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
БС мобилне телефоније „НС 84, НСУ84,НСЛ84 – Булевар Ослобођења“, ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
Радио базна станица мобилне телефоније „НС2059 01 НС Нови Сад Футошка“, VIP MOBILE D.O.O.
БС мобилне телефоније „НС-Занатски дом-УМТС “, Телеком Србија а.д.
„НС59, НСХ59,НСУ59,НСЛ59 НС-НИС2“, „Телеком Србија“ а.д
„Уклањање постојеће станице за снабдевање горивом ССГ „НОВИ САД 9““, НИС АД Нови Сад
БС мобилне телефоније „НС Татарско брдо УМТС“ НСУ 218, ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
БС мобилне телефоније  „НС Храм Светог Георгија“, ТЕЛЕНОР доо
„Промена локације радио предајника на локацију Београдски кеј 45 у Новом Саду“, „In radio“ doo
„Производно пословни објекат ливнице обојених метала“, „DIP“ doo
„Производни комплекс за производњу медицинских средстава за кућну хемију спратности приземље (П) и делом приземље и спрат (П+1)“, „SANI - HEM“ doo
„Постројење за складиштење неопасног отпада – стакло и дрво“, „TEHNOPAPIR“ doo Београд-Земун
„Изградња трансформаторске станице „ТО ЗАПАД 3“- 10,5/20 kV-3x5000 kVA“, ЈКП „Новосадска топлана“
„Изградња постројења за пречишћавање техмолошких и осталих употребљених вода АД НЕОПЛАНТА, Индустрија меса, у Новом Саду“
БС мобилне телефоније "НС Подбара 2", ТЕЛЕНОР
„Фарма свиња Ченеј“, „НЕОПЛАНТА“ АД
БСмобилне телефоније „НС81/НСХ81/НСУ81/НСЛ81-Хотел Путник“, ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
БСмобилне телефоније „НСУ 102 НС Меркатор УМТС Нови Сад и „НСМ15 НС Меркатор“
БС мобилне телефоније  „НС НИС“, ТЕЛЕНОР доо
„Реконструкција постојеће трансформаторске станице „ТО Запад 2“ 20/0.4 kV-1x1000 kVA+1x630 kVA“ у Новом Саду, ЈКП „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“
„Постројење за рециклажу и производњу пластичне стреч фолије и најлона“, INTERNATIONAL PLAST DOO
БС мобилне телефоније „НС Подбара 2“,ТЕЛЕНОР доо
„Реконструкција дела објекта ТО „ЗАПАД“ и уградња когенерационог постројења“ за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије применом 3 гасна мотора на природни гас укупне електричне снаге 9,98 MWe односно укупног топлотног капацитета 10,35 МWt,
БС мобилне телефоније „НС- Лиман 2-НС69/НСХ69/НСУ69/НСЛ69“ , ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
БС мобилне телефоније „НС- Лазе Нанчића“ НС138, НСУ138, у улици Лазе Нанчића 47, у Новом Саду
БС „НСУ 221НС – Булевар Јована Дучића УМТС“, у улици Булевар Јована Дучића 26, у Новом Саду
БС „НС – Алмашка црква НСУ168, НСЛ168“, ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
БС мобилне телефоније „Петроварадин 5“,у Улици Фрушкогорског одреда број 5 , Петроварадин, ТЕЛЕНОР доо
„Објекти комплекса станице за снабдевање горивом: пословни објекат спратности По+П, приручни магацин спратности По+П, приземна надстрешница, три подземна резервоара за нафтне деривате, подземни резервоар за ТНГ и интерне саобраћајнице“, на магистралном пу
„Промена локације радио предајника на локацију Београдски кеј 45 у Новом Саду“, „IN RADIO“ DOO
„Производни комплекс за производњу медицинских средстава за кућну хемију спратности приземље (П) и делом приземље и спрат (П+1)“, у улици Привредникова, Нови Сад, „SANI - HEM“ doo
„Објекат за складиштење опасног и неопасног отпада“, C.I.A.K. doo, II faza
„Комплекс станице за снабдевање горивом“, у Каћу, „Јелић“ доо
БС „НС-ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА-НС01, НСХ01, НСУ01, НСЛ01“, у Улици Булевар Ослобођења 1, у Новом Саду, ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
БС мобилне телефоније „НС Станоја Станојевића“,у Улици Станоја Станојевића бр. 5, Нови Сад, ТЕЛЕНОР доо
БС „НС 225/НСУ225 - ПОПОВИЦА“, у Улици Фрушкогорски пут 161,Сремска Каменица,ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
БС мобилне телефоније „НС Новосадски пут“,у Улици Новосадски пут 88, Нови Сад, ТЕЛЕНОР доо
БС „НС58/НСХ58/НСУ58 НС-НИС 1“, у улици Народног фронта број 12, у Новом Саду, ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
БС мобилне телефоније „НС Клиса 3“, у Улици Сентандрејски пут 147б, у Новом Саду, ТЕЛЕНОР доо
БС „НС 13/НСХ13/НСУ13/НСЛ13 НС- ХОТЕЛ ПАРК“, у улици Новосадског сајма 35, у Новом Саду, ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
БС мобилне телефоније „НС Грбавица 2“,у Улици Пушкинова 1, Нови Сад, ТЕЛЕНОР доо
БС мобилне телефоније „НС/24/НСХ24/НСУ24/НСЛ24 НС-ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА“,у Улици Булевар ослобођења 100 , Нови Сад, ТЕЛЕНОР доо
БС „НСУ191, НСЛ191, НС – Булевар ослобођења IV“, у Улици Булевар Ослобођења 115, у Новом Саду, ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
БС мобилне телефоније „НС АДИЦЕ 2“,у Улици Сувоборска бр. 16, Нови Сад, ТЕЛЕНОР доо
БС мобилне телефоније „НС Адице 3“, у Улици Илије Гарашанина 2, у Новом Саду, ТЕЛЕНОР доо
БС мобилне телефоније „НС Aдамовићево насеље“,ТЕЛЕНОР доо
Изградња бензинске станице, CONSULT SUPPORT CENTER DOO BEOGRAD
Базна станица мобилне телефоније на локацији „НС Телеп 2“, „Telenor“ doo
БС „НС- Шантић-НС70, НСУ70“, ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
БС „НС Телеп-НС48, НСХ48, НСУ48“, ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
БС „НС Булевар цара Лазара НС03,НСХ03,НСУ03,НСЛ03“, ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
БС „НС ТК ЦЕНТАР-НС02,НСХ02,НСУ02,НСЛ02“, ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
БС „НС – Лиман 4-НС167,НСУ167,НСЛ167“, ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
БС „НС – Алберта Ајнштајна-НС213, НСУ213“, ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
„Изградња објеката комплекса живинарске фарме", Радослав Бјекић
БС мобилне телефоније „НС СПЕНС“,ТЕЛЕНОР доо
„НС Ауто Сервис Стојанов УМТС“ – НСУ219, ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
„Складишни простор за ускладиштавање и претакање пропан-бутан гаса (ТНГ-а) Ирмово капацитета 1000 m3 за сопствене потребе“
БС „НС Париске комуне (UMTS)-НСУ144“, ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
„Изградња станице за снабдевање моторних возила горивом са пратећим садржајем, спратности: Приземље (П)“,„SB COMPANY“ DOO
„Складиште опасног и неопасног електричног и електронског отпада",„Е-РЕЦИКЛАЖА НС“ ДОО
Изведени објекти-Експлoатациони бунари, „BB MINAQUA“ DOO
Објекат за складиштење отпадних акумулатора, C.I.A.K. DOO

 

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту