ПРОЈЕКТИ 2009. ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ И ЈАЧАЊЕ СВЕСТИ О ПОТРЕБИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 
Подизање еколошке свести грађана о значају очувања биодиверзитета паркова Града Новог Сада
Забрањено секирање
Видео продукција у служби јачања свести о потреби заштите животне средине
На селу
Рециклажа није бламажа
Гљиве Фрушке горе и Паукови Фрушке горе
Мала школа аранжирања цвећа
Подизање свести о заштити животне средине међу децом трећих разреда у пет основних школа у Новом Саду
Свет у стаблу дрвета - стабло као фактор здраве животне средине
100% јелка - јелка са бусеном
Новосадска јесен
Садња стабла генерације
Међународни фестивал иновација, знања и стваралаштва "Тесла фест 2009"
Компостирај, не бацај
Развијање еколошке свести и бриге о заштити животне средине кроз израду еколошког ручно рађеног рециклираног папира
XIII Међународна Еко - конференција о заштити животне средине градова и приградских насеља
Фестивал меда - Нови Сад 2009
Међународни академски курс - Environment Link Up
Вода = Живот
Зелено клатно - позориште у служби екологије
Трачкова летња школа - еколошки театар
Штранд тренутак за здрав еко кутак
Зелени курир
Модна ревија од еколошких (рециклираних и природних) материјала Flowers of romance
''Новосадско пролеће''
''ЗИД'' уметничко - просторна инсталација
''Зелени телефон - партнер у заштити животне средине''
''ГОРАНСКИ ЕКО - КАМП 2009''
Бренд ''Футошки купус'' - Стварање и развијање свести о значају заштите животне средине кроз производњу здраве хране
Екоманија 3 - Еколошка недеља на Универзитету у Новом Саду

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту