ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта "Изградња канализације отпадних вода у насељу Руменка",Јавно предузеће "Завод за изградњу града"

Upravljanje otpadom - arhiva Датум креирања: 2016-05-31 12:00:48

Градска управа за заштиту животне средине Града Новог Сада на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09) објављује


ОБАВЕШТЕЊЕ
о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта


Носилац пројекта Јавно предузеће "Завод за изградњу града" Стевана Брановачког 3, Нови Сад, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта "Изградња канализације отпадних вода у насељу Руменка у улицама Косовска, Петефи Шандора, Партизанска, Михајла Пупина, Арсенија Чарнојевића, Војвођанска, Ади Ендреа, Народне војске и Каналска", на катастарским парцелама бр: 2252, 187, 2258, 2259, 2264, 1137, 1067, 2258, 1010, 2261, 2262, 794, 1669, 2263, 1624, 1352 и 1392, све К.О. Руменка, Град Нови Сад.

Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид у просторијама Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада, Руменачка 110, Нови Сад, радним данима у времену од 10.00 до 15.00 часова.

Сви заинтересовани, у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, могу доставити своје мишљење у писаној форми на адресу Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада.


Обавештење достављено новинама: 21.11.2013. године

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту